top of page
stevobodor blog app mockup

Business Development

Rozširujte svoje aplikácie na nové trhy s mojou pomocou. Ste stvorení na úspech na trhu s aplikáciami? Teraz je čas preskúmať nové príležitosti a získať pozornosť na Českom a Slovenskom trhu. Som tu preto, aby som vám s tým pomohol. (Magyar verzió)

Základné informácie

 
zakadn infomacie

Rekapitulácia

Rozširovanie na nové trhy môže byť náročné, ale so mnou môžete mať istotu, že máte spoľahlivého partnera na svojej strane. Kontaktujte ma ešte dnes a začnime spolu pracovať na úspechu vašich aplikácií na českých a slovenských trhoch

Referencie

goodid, stevobodor

Víziou spoločnosti ID&Trust Ltd je vybudovať ekosystém identifikácie zákazníkov založený na smartfónoch, ktorý vytvorí pohodlné a bezpečné spojenie medzi používateľmi a poskytovateľmi služieb. Túto víziu podporuje projekt EÚ „Digitálna identita pre Európu“, ktorý v budúcnosti predpokladá overovanie digitálnej identity prostredníctvom smartfónov.

Revolučné produkty, ktoré prinášam na Slovenský a Český trh:

eSignature: vzdialená osobná identifikácia a podpisovanie dokumentov

GoodIDScanner: kontrola dokladov totožnosti

bankID: banková identita

AgeVerification: kontrola veku používateľa

bottom of page