top of page

Praktická príručka pre základné a stredné školy s pracovným zošitom slúži pre lepšie orientovanie sa v dezinformáciách.

 

Čitatelia si vďaka príručke osvoja techniky overovania nielen informácií, ale aj fotografií a videí. Vďaka tomu sa z nich nestanú len pasívni prijímatelia správ, ale aktívni s kritickým myslením. Príručka obsahuje príklady rôznych konšpiračných teórií, dezinformácií a ich vysvetlenie, aby sa v nich čitatelia vedeli lepšie orientovať. Zoznámia sa s terminológiou a hrozbami internetu. Získajú prehľad o médiách a budú ich vedieť rozlišovať. 


Súčasťou príručky je aj pracovný zošit, kde si čitateľ môže overiť svoje znalosti. Pracovný zošit obsahuje praktické a interaktívne cvičenia.

 

Počet strán, príručka: 61

eBook

Mediálna Múdrosť pre základné a stredné školy

3,90€Ár
  • Digitálny súbor ePub

bottom of page