top of page

O mne

Business Development | Consultant |

Marketing Consultant | Content creator

Zaoberám sa poradenstvom pre firmy a spoločnosti v oblasti rastu podnikania, marketingu a tvorby obsahu. Mám viac ako 20 rokov skúseností v médiách, marketingu, v spravodajstve a projektovom manažmente. Pracoval som pre súkromné aj štátne televízie (TV JOJ, MTV, DUNA, STV), agentúry a organizácie v Slovenskej republike, Českej republike, Maďarskej republike. Moje reportáže a krátke videá videá majú mnohomilionové dosahy v Maďarsku, Českej a Slovenskej republike. Som autorom a manažérom viacerých projektov v oblasti hybridných hrozieb, verejnej politiky, mediálnej výchovy. Pomáham realizovať aktivity projektov. Som tiež spolutvorcom učebníc pre pedagógov, študentov a žiakov o hoaxoch a dezinformáciách. Mojím cieľom je pomáhať ľuďom a spoločnostiam dosahovať lepšie výsledky v biznise a dosahovať merateľné výsledky v marketingu. Hľadám nové výzvy a príležitosti na spoluprácu v oblastiach, ktoré ma zaujímajú. 

Failure is not

an option.

~ Gene Kranz

števo bodor blog

Životopis

2023 - AKTUÁLNE

Freelancer
Granfox

 • Business development manager: špecializujem sa na softvérové spoločnosti, ktoré plánujú etablovať svoje aplikácie na český, slovenský a maďarský trh

 • Sprostredkovateľ v obchode: vyhľadávanie obchodných príležitostí pre firmy na kľúč

 • Marketingové poradenstvo, e-commerce

 • Blogger

 • Publikačná činnosť (príručky pre verejnosť o hybridných hrozbách)

 • Publikačná činnosť s tematikou ochrany komunikácie a súkromia v online priestore

 • Publikačná činnosť v oblasti reportáží vo forme reels videí na Facebooku

 • Prieskum trhu a verejnej mienky

 • Poradenstvo pre firmy

 • Producentské služby

 • Marketingový manažér

2016 - 2023

Koordinátor aktivít
Lučenec

 • Autor projektov a manažér projektových aktivít (Never všetkému čo je na webe; Stop Povodniam; Polícia pre občanov, občania pre políciu; MenejSmogu, BystryPodnikatel, Iniciatíva ANO)

 • Tvorba žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 • Sledovanie a poznanie aktuálnych výziev, fondov, grantov, dotácií

 • Špecializácia na projekty v oblasti hybridných hrozieb, verejnej politiky

 • Prednášky na základných a stredných školách s témami o predchádzaní vplyvu hoaxov a dezinformácií

 • Spolutvorca učebníc pre predagógov, študentov a žiakov Praktická príručka o hoaxoch a dezinformáciách

 • Vypracovanie analýz v oblasti školstva - mediálna výchova na Slovensku

 • Edukácia o predchádzaní vplyvu hoaxov a dezinformácií na internete

1996 - 2017

Voľný novinár / marketing

 • Zabezpečenie reklamného priestoru v národných médiách (Televízia, Rozhlas) v štátoch Slovenská republika, Česká republika, Maďarská republika

 • Poradenstvo pre mestá, obce a súkromný sektor

 • Prieskum trhu a verejnej mienky

 • Zabezpečovanie akvizícií (filmy, seriály, dokumenty) pre národné televízie

 • Zabezpečovanie služieb pre televízie a televízne štúdiá (prieskum trhu, teleservis, produkčné a post-produkčné služby)

 • Redaktor domáceho a zahraničného spravodajstva TV JOJ

 • Pravidelné spravodajstvo z Maďarskej republiky pre TV JOJ

 • Publicistika pre Televíziu JOJ - Črepiny plus

 • Zabezpečovanie akvizícií (publicistika) zo štátov Anglicko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Čierna Hora

 • Zabezpečovanie spravodajských reportáží a výmeny spravodajského kontentu v rámci televízií RTL Klub (Maďarsko), TV 2 (Maďarsko), TV Prima (Česká republika), TV JOJ (Slovenská republika)

 • Voľný novinár

 • Produkcia a post-produkcia spravodajských, dokumentárnych a publicistických reportáží - filmov pre televízie: Maďarská štátna televízia, Televízia DUNA, Slovenská televízia - STV 1 a STV 2

 • Moderátor Televízie Palma (prvá mestská televízia na Slovensku)

 • Redaktor spravodajstva a športu

 • Kamera, produkcia a postprodukcia televíznych relácií

 • Nadobudnuté skúsenosti v oblasti komplexnej technickej prevádzky televízie

bottom of page