top of page
Historické budovy

V3 - Česko, Slovensko, Maďarsko

Poskytujem komplexné služby pre firmy, ktoré sa snažia expandovať naprieč trhmi v Maďarsku, Českej republike a na Slovensku. Moje služby sú navrhnuté tak, aby som vám pomohol prekonať jazykové, kultúrne a obchodné bariéry, ktoré môžu vzniknúť pri vstupe na nový trh. Disponujem informáciami z trhu, dokážem ich vyhľadať a analyticky spracovať tak, aby vám pomohli pri rozhodovaní. Spolupracujem s poradcami z oblasti biznisu, podnikateľmi, právnikmi, advokátmi, politikmi, predstaviteľmi miest, obcí a Vyšších územných celkov. Dokážem zabezpečiť služby v oblasti lobingu. (Hovorím po maďarsky)

Zahrnuté služby

Zahrnuté služby

Poučenie

“Sami môžeme urobiť tak málo; spoločne môžeme urobiť tak veľa.”

~ Hellen Keller

Vysoká škola v Maďarsku

Nájdenie vhodnej investície pre expanziu, budovanie vzťahov a iniciovanie rokovaní odpredaja slávnej a jednej z najväčších vysokých škôl v Maďarskej republike pre Taliansko-Slovenské konzorcium 

Serverová místnost

GSM

+421 948 818 888

Email 

Follow

  • Facebook
  • LinkedIn
  • TikTok
bottom of page