top of page

Online konzultácia

Konzultácia prebieha prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. (Vy nepotrebujete platený plán na platforme MS TEAMS)

Online konzultácia

bottom of page