top of page
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Threads
 • TikTok
 • YouTube
 • Instagram
 • RSS

ZÁPISKY | Niekoľko otázok a odpovedí k dezinfoscéne

Čo je to dezinfoscéna:


 • Dezinfoscéna vytvára a šíri dezinformačné príspevky/dezinformácie, ktoré môžu mať rôznu podobu: články, blogy, youtube videá, videá vytvorené pomocou AI technológie, posty na sociálne siete, text - video - hlasové nahrávky šíriace sa prostredníctvom četovacej aplikácie, atď.

 • Dezinformačné príspevky vychádzajú veľakrát zo správy, ktorá sa reálne stala. Avšak je doplnená neexistujúcimi udalosťami, alebo aj o výpovede ľudí - nie vždy existujúcich, ktorí sa tvária ako experti, alebo svedkovia. Avšak, väčšinou sú falošní

 • Dezinformácia dotvára pravdivú informáciu o neexistujúci sled udalostí

 • Dezinformácia má väčšinou charakter pro-ruský a anti-západný. To znamená, že Rusko je vykresľované ako „pozitívna“ krajina, pričom všetky západné krajiny sú „negatívne“


Prečo je problém dezinfoscéna?


 • neustále utočí na city, prináša iracionálny strach veľakrát z neexistujúcich problémov a tým pádom vypína racionálne rozmýšľanie človeka. Emócie prevalcujú racionálne rozmýšľanie, pretože strach je vždy silnejší. Tak je človek fyziologicky nastavený

 • nastoľuje problémy, ktoré neexistujú prípadne skreslene opisujú dané problémy a vyvodzujú tak neplatný záver

Kto sleduje dezinfoscénu?


 • osoby presvedčené o tom, že sa dostali k „zaručeným“ a „tajným“ informáciám

 • osoby, ktoré dezinfoscénu sledujú pre analytické účely, alebo čisto len sa na nej zabávajú

 • osoby, ktoré čítajú dôveryhodné spravodajstvo, ale aj dezinfoscénu

 • osoby, ktoré úplne podľahli dezinfoscéne a sú hlboko presvedčené o tom, že všetky dôveryhodné spravodajstvá klamú ľudí. To, že sú osoby presvedčené o tom, že seriózne redakcie prinášajú iba klamstvá je už odvedená práca dezinfoscény a takýchto ľudí dezinfoscéna úplne ovládla. Môžu byť nebezpeční, lebo tieto správy už nebudú len konzumovať, ale stanú sa aktívnou hlásnou trúbou dezinfospráv - tým pádom sú súčasťou dezinfoscény. Častokrát sú na sociálnych sieťach vulgárni a agresívni, niektorých z nich sa zapájajú do rôznych aktivít (protesty s nejasným cieľom, protesty a blokácie atď.)

Ako vplývajú na človeka dezinformácie?


 • človek sa stáva neschopný vnímať realitu, pretože svoje závery vyvodzuje z chybných informácií - dezinformácií

 • človek sa neustále bojí od udalostí, ktoré mu opisovala predostrela dezinfoscéna. Dezinfoscéna si vždy nájde udalosť v budúcnosti, od ktorej je treba sa obávať.

Je správne vypínať dezinformačné weby?


 • Áno, je.

 • Keď si kupujete napr. auto, očakávate kvalitu a funkčnosť. Na kvalitu a funkčnosť predaja výrobkov či potravín dohliada štát a je treba dodržať prísne limity. Spravodajstvo je služba, prečo by mal štát strpieť šírenie kontaminovaných správ?

 • Sloboda slova je tým nedotknutá. Sloboda slova neznamená, že môžeme verejne klamať, alebo šíriť lži

 • Vyvracať články dezinfoscény je mimoriadne zdĺhavý proces. Dezinfoscéna vo svojich „výstupoch“ skombinuje neskombinovateľné a niektoré ich vety trvá hodiny, vyvrátiť reálnymi faktami. Tomu, čo dodržiava pravidlá sa bojuje ťažko s takým, ktorý ich nedodržiava vôbec. Dezinfoscéna si môže napísať na svoj „mediálny nosič“ prakticky akékoľvek klamstvo a to bez následkov. Dezinfoscéna nemá pravidlá, ani spoločenskú zodpovednosť

Aký majú dôvod klamať seriózne médiá?


 • Žiadny. Seriózne médiá spolupracujú s tlačovými agentúrami po celom svete, od ktorých odoberajú seriózne spravodajstvo zo sveta

 • Domáce spravodajstvo si vyrábajú sami pomocou vlastných redaktorov, ktorí sú reálne v teréne. Redaktori vedia, čo je to spoločenská zodpovednosť, pretože sa s ňou stretávajú každý deň vo forme spätnej väzby od čitateľov/divákov. Ak sa pomýlia, tak informáciu opravia

 • Dezinfoscéna opisuje pracovníkov spravodajských oddelení jednotlivých médií ako spolok, ktorý za peniaze koordinovane klame ľudí. Opisújú tak sebe vlastné praktiky až na to, že v rámci spravodajstva v serióznych médiách pracujú desiatky, ale väčšinou až stovky ľudí. Dezinfoscéna má len niekoľko členov, sú (väčšinou) anonymní a ich články pochádzajú z pro-ruských zdrojov. Väčšinou tie „správy“ iba opisujú a šíria ich prostredníctvom jednotlivcov, cez falošné profily na sociálnych sieťach a prostredníctvom webových stránok, prípadne e-mailom a prostredníctvom četovacích aplikácií. Dezinfoscéna v poslednom čase si zamilovala Telegram

 • Dezinformátori netušia, že pracovníci serióznych médií majú svoje ambície a pre spoločnosť chcú niečo aj vytvoriť a odovzdať. Do školy a zamestnania sa neprihlásili preto, aby klamali svojich divákov/čitateľov a svoj národ, svoju rodinu, priateľov a susedov ale preto, aby prinášali seriózne správy. Výroba správ je náročný proces, prebieha v teréne a nie za stolom ako to robí dezinfoscéna. Naopak, osobnostné profily dezinformátorov a tých ktorí dezinformáciám podliehajú, majú jasnú výpovednú hodnotu: ide o častokrát menej vzdelaných ľudí, alebo nemajú vzdelanie vôbec. Chýbajú im zručnosti, spoločenské uznanie, spoločenské postavenie, vykonávajú manuálne - jednoduchšie práce a svoj voľný čas trávia neproduktívne. Sú dve časté príčiny, prečo ľudia podliehajú konšpiráciám: zvedavosť, frustrácia.

Prečo je dezinfoscéna a ľudia, ktorí podľahli dezinfoscéne pre spoločnosť nebezpeční?


 • Ide o dospelých ľudí, ktorí majú právo voliť. Ľudia podliehajúci dezinformáciám vychádzajú z nerealistických správ, tým pádom nie sú schopní prijať pre spoločnosť ani pre seba správne rozhodnutie. Čím viac ľudí podlieha dezinformáciám a prijíma rozhodnutie na základe nepravdivých správ, tým je spoločenstvo viac zdeformované. (Do politiky sa dostávajú neshopní, nezruční kandidáti aj extrémisti. V rámci verejnej debaty sa uprednostňujú nevýznamné témy pred závažnými, ekonomické riešenia sú utláčané v prospech náboženských tém a podobne)

 • Sú pomocou sociálnych sietí ľahko ovplyvniteľní

 • Nezaujímajú sa o spoločenské dianie, nerozumejú štruktúram Európskej únie, štátu a ani regionálnej politike. (Keby to nebola pravda, tak by nepodliehali dezinformačným správam)

 • Dezinfoscéne dokáže najľahšie podhľahnúť človek bez patričných životných skúseností/informácií a s veľmi jednoduchým pohľadom na svet a jeho fungovanie

Ak sa vám článok páčil, môžete mi darovať virtuálnu kávu a motivovať ma tak k ďalšej tvorbe:

Facebook: @stevobodor
Comments


bottom of page