top of page

Kurz je určený pre osobu, regionálne televízie, influencerov, občianske združenia, politikov

 

V rámci intenzívneho kurzu sa naučíte vytvárať spravodajské reportáže a získate všetky zákulisné informácie z prostredia televíznej výroby i procesov a vyučujúci vám odovzdá svoje kompletné know-how.

 

Získate praktické vedomosti o tom, ako vyhľadávať témy, ako si vytvoriť sieť informátorov, ako nakrúcať ilustračné obrázky, ako sa správne pýtať respondentov, ako písať scenáre, ako reportáž postrihať (Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) a ako reportáž vyexportovať v použiteľnom formáte.

 

Výuka tiež obsahuje:

 

  • práca s kamerou, kompozícia obrazu
  • strih vo Finat Cut Pro/Adobe Premiere Pro
  • Canva, vytváranie banerov a pútavej grafiky
  • práca s mikrofónom, intonácia, výslovnosť. Strih audia
  • copywritting
  • návrh technického riešenia, ktoré potrebujete k dosiahnutiu cieľov

 

Po absolvovaní kurzu budete vedieť samostatne vytvoriť spravodajskú reportáž na úrovni, akú vyžadujú národné a komerčné televízie v strednej Európe. Absolventa kurzu naučím chodiť po ulici s otvorenými očami a urobiť tému/reportáž "z ničoho". Naučím, ako treba z hoci aj troj-sekundového videa vyrobiť reportáž pre televíziu a zarobiť tak peniaze. Ukážem, ako treba vyrobiť reportáž tak, že z témy bude pokračovanie na niekoľko ďalších reportáží. 

 

Kurz nemá pevne stanovený počet hodín výuky. Kurz potrvá potrebné množstvo hodín/dní, minimálne však 20 dní po 6-8 hodín. Kurz je ideálne realizovať v meste ktorom bývate. Bude vychádzať z teórií a najmä z praktických vedomostí. Počas trvania kurzu budeme vytvárať reportáže spolu, až kým nedosiahneme požadovaný cieľ. 

 

Za kurz sa platí pred jeho začatím a jeho plná výška na základe faktúry. Kurz nie je možné absolvovať online. 

 

Taktiež si treba uvedomiť, že pre úspešné zvládnutie kurzu a jeho pozitívny prínos do vysokej miery závisí od technických schopností, rečníckeho vybavenia, logického uvažovania, zdatnosti pohybovať sa v teréne samotného absolventa kurzu.

 

Zárukou odovzdania relevantných vedomostí je vyučujúci kurzu: Števo Bodor, režisér a kameraman pre maďarské televízie MTV, DUNA TV. Špeciálna cena Maďarskej republiky za kameru Filmszemle. Slovenská televízia - kamera, réžia. TV JOJ - 8 rokov redaktor domáceho a zahraničného spravodajstva. Udržiavanie vzťahov s televíziami v strednej Európe v rámci výmeny spravodajského kontentu. (RTL, TV2, PRIMA TV, JOJ) Viac ako 4000 televíznych výstupov, medzi nimi snímky, ktoré sa stali legendami na sociálnych sieťach.

Naučte sa vytvárať skutočné TV reportáže

5 499,00 €Price
  • Individuálne, na základe dohody

  • Požadovaná záloha vopred vo výške 100%

bottom of page