top of page
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Threads
 • TikTok
 • YouTube
 • Instagram
 • RSS

Tip: "Národná konzultácia" je to, čo Slovensku ešte chýba

GLOSA | Národná konzultácia (Nemzeti konzultáció) je politický dotazník zavedený druhou vládou Viktora Orbána. Tento termín pôvodne použil Viktor Orbán vo svojom prejave o hodnotení krajiny v roku 2005 v súvislosti s tým, že Fidesz chce vyhrať parlamentné voľby v roku 2006 tým, že svoje plánované opatrenia buduje na základe dialógu s voličmi.

Dialóg s voličmi. To je to, o čo tu ide.

Po voľbách v roku 2010 ktoré Fidesz vyhral, sa dotazníky Národnej konzultácie zasielajú poštou a na priebeh prieskumnej akcie dohliada Kancelária premiéra. Podľa informácií z roku 2010 bolo poslaných viac ako 2,8 milióna dotazníkov a vrátilo sa približne 200 000 odpovedí. Jedna domácnosť dostane jeden dotazník, avšak všetci občania majú právo zodpovedať otázky. Dnes, sa to už dá aj online. Každou Národnou konzultáciou sa zvyšuje jej cena potrebná k realizácií politického prieskumu a tiež sa zvyšuje počet vrátených obálok s vyplnenými odpoveďami.


Pozrime sa na príklady otázok Národnej konzultácie v Maďarsku:

 • Mnohí majú rôzne názory na rastúci počet teroristických útokov. Ako dôležité považujete zvyšovanie terorizmu (krvavé udalosti vo Francúzsku, alarmujúce činy ISIS) z hľadiska vášho vlastného života?

 • Myslíte si, že Maďarsko môže byť v nasledujúcich rokoch cieľom teroristického útoku?

 • Niektorí tvrdia, že zle riadená imigrácia zo strany Bruselu súvisí so zvyšovaním terorizmu. Súhlasíte s týmito názormi?

 • Vedeli ste, že ekonomickí imigranti nelegálne prekračujú maďarské hranice a počet imigrantov v Maďarsku sa v poslednej dobe zvýšil dvadsaťkrát?

 • Mnohí majú rôzne názory na otázku imigrácie. Niektorí tvrdia, že ekonomickí imigranti ohrozujú pracovné miesta a obživu Maďarov! Súhlasíte s týmito názormi?

 • Niektorí tvrdia, že politika Bruselu v otázke imigrácie a terorizmu zlyhala a preto je potrebný nový prístup k týmto otázkam. Súhlasíte s týmito názormi?

 • Podporili by ste maďarskú vládu, aby zaviedla prísnejšie imigračné predpisy proti liberálnej politike Bruselu?

 • Podporili by ste maďarskú vládu, aby zaviedla prísnejšie pravidlá, podľa ktorých by mohli byť imigranti, ktorí nelegálne prekročili maďarské hranice, zadržaní?

 • Súhlasíte s názorom, že imigranti, ktorí nelegálne prekročili maďarské hranice, by mali byť čo najskôr vrátení do svojej vlastnej krajiny?

 • Súhlasíte s tým, že ekonomickí imigranti by mali počas svojho pobytu v Maďarsku pokryť svoje vlastné náklady na živobytie?

 • Súhlasíte s tým, že najlepším spôsobom boja proti imigrácii je pomôcť rozvoju krajín, odkiaľ prichádzajú imigranti?

 • Súhlasíte s maďarskou vládou, že namiesto imigrácie je potrebné podporovať maďarské rodiny a budúce deti?

Prvá Národná konzultácia sa týkala sociálnych otázok a tematiky o úveroch v cudzej mene. Až neskôr nasledovali ideologické témy, ktoré dokonale zahltili éter nepodstatnými témami a prekryli debaty o skutočných problémoch.


Ďalšie témy Národných konzultácií:

 • Národný konzultačný dotazník o prisťahovalectve a terorizme (2015)

 • STOP Bruselu (2017)

 • STOP Soros (2017)

 • Ochrana rodiny (2018)

 • Energetické sankcie (2022)


Odhaduje sa, že od roku 2010 do roku 2021 stála táto "sranda" v prepočte 3,3 miliardy Eur. Ale, možno to vôbec nie je ani veľa. Otázkami a tak teda témami, ktoré vygenerovali v kanceláriách Fideszu žil celý národ. Televízne debaty, TikTikové videá, celebrity. Fidesz neovládol len médiá, celebrity a influencerov. Fidesz určil aj to, o čom sa bude hovoriť, od drahých televíznych štúdií počnúc až po krčmu.

Národná konzultácia je jeden výborný výmysel na rozoštvanie ľudí, generovanie tém, vyvolávanie vášní a pri tom stačí k tomu iba málo: obyčajný, amatérsky prieskum a kontroverzné otázky, ktoré už vopred formulujú odpoveď.

Konzultácie sa neorganizujú vo forme prieskumov verejnej mienky, ale vo forme jednoduchých politických dotazníkov. Profesionálne aspekty súvisiace s prieskumom verejnej mienky nie sú zahrnuté ani do zostavovania, ani do hodnotenia otázok. Metodika vyhodnocovania dotazníkov nie je známa.

Skúsme si predstaviť, aké vášne by mohla Národná konzultácia vyvolať na Slovensku.

V krajine, kde obyvateľstvo číta už predovšetkým iba alternatívne plátky, v únií je najviac ovplyvniteľné vymyslenými správami a hľadá vlastnú pravdu na tajnej stránke Facebooku. Aj ten posledný politológ a národovec z krčmy by mohol mať ten pocit, že sa konečne môže realizovať pri rozhodovaní o svojej milovanej vlasti pri dôležitých otázkach migrácie, vplyvu Sorosa, džender ideológií a podobne. Nebolo by treba riešiť zložité výpočty či úvahy napríklad o dopadne minimálnej mzdy a zákonníka práce na zamestnanosť, či o stave zdravotníctva, alebo školstva. Tieto veci by sme vyriešili až po vybavení dôležitých otázok, napríklad zákazu predaja v nedeľu v obchodoch. Tešili by sa aj mnohí novinári, bolo by o čom "kecať" a témy by prichádzali samé. Bez toho, aby bola príprava na politickú diskusiu zložitá a zdĺhavá. Politická strana ktorá s Národnou konzultáciou príde si môže urobiť skvelé PR, že do svojho rozhodovania prizvala aj národ. Pretože presne tak to má byť v demokracii! Pri životne dôležitých otázkach, ktoré môžu určovať smerovanie národa až na 200 rokov dopredu sa musí podieľať celý národ. Tak presne hovoria o Národnej konzultácií niektorí fidesáci.


Ďakujem za podporu ♥️ Š.


Facebook: @stevobodor

Ak sa vám moje články páčia, nezabudnite pozvite ma na kávu.


Comments


bottom of page